Start för innehåll

Linda Nilsson Westerdahl

Bibliotekarie - Ansvar för ungdomsavdelningen, webben, DAISY och bildarkivet
Arbetsplats:
Telefon: 0922-26438

Jag har hand om ungdomsavdelningen, engelska avdelningen, programverksamhet, webben, och Legimus.