Start för innehåll

Tusen år i lappmarken

Tacitus berättade om dem. Egil Skallagrimsson berättade om dem. Tusen och åter tusen dokument och berättelser vittnar om dem. Ändå är samernas historia ganska okänd för de flesta och omspunnen av många myter. Här punkteras många av dessa.

Historien har ljusa och mörka kapitel och tyvärr utspelar sig många av de mörkare i vår egen tid.

Många tror säkert att samer från att ha varit förtryckta och förföljda genom århundraden äntligen har börjat få rättvisa gentemot den svenska staten. Vi har ju till exempel fått ett sameting. Men det vänder man upp och ner på här och visar att historien kan berättas nästan tvärtom. Här lär vi oss att i äldre tider var samer jämställda med övriga svenskar, ibland till och med större rättigheter enligt lagen.

Nationalistisk väckelse

Många av dessa lagar gäller fortfarande, men det är i vår tid man har börjat strunta i dem. Rättigheterna berodde inte på att gamla tiders kungar anade vad som skulle stå i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter flera hundra år senare. Men man gjorde goda affärer med samer. Det var helt enkelt lönsamt att vara human. Det utesluter förstås inte att det har funnits förtryck i äldre tider också.

Den nationalistiska väckelsen under 1800-talet gjorde att samerna för första gången började ses som en främmande grupp i samhället. De ansågs representera en gammal livsform som snart skulle dö ut. Från att ha varit en tillgång för landet blev de ett problem när malmen skulle brytas, vattenkraften byggas ut och skogen avverkas. Mot dessa mäktiga intressen vägde lagen lätt och man började helt enkelt strunta i den. Utan påföljd från myndigheter och rättsväsen. Och där är vi ännu. Samer må synas i media, i debatten och politiken, men sin rätt har de inte fått tillbaka.

Engagemang

Boken är en mycket kunnig och insatt sammanfattning av samisk historia. Den är ingen partsinlaga, även om författarnas engagemang för samiska rättigheter lyser igenom. Lilian Ryd är journalist och författare och har tidigare bland annat skrivit böckerna Kvinnor i väglöst land (1995) och Vi åt aldrig lunch (2004) och Renskötarkvinnor och livet i de sista rajderna (2013). Tomas Cramér är jurist och landets främsta expert inom juridik kring samiska frågor.

CS Library-RSS

Fler tips från Janne

 1. Brytstycken

  Klicka här för att läsa mer om tipset Brytstycken.
  Säfve, Torbjörn

  En härligt otidsenlig diktsamling - tänker jag vid första läsningen av Torbjärn Säfves prosadikter. Ty Torbjörn Säfve står fast i tiden i sin sin individualkollektiva radikalism. Och visst brinner den fortfarande!

 2. Tusen år i lappmarken

  Klicka här för att läsa mer om tipset Tusen år i lappmarken.
  Cramér, Tomas

  Tacitus berättade om dem. Egil Skallagrimsson berättade om dem. Tusen och åter tusen dokument och berättelser vittnar om dem. Ändå är samernas historia ganska okänd för de flesta och omspunnen av många myter. Här punkteras många av dessa.

 3. Sápmi i ord och bild del I och II

  Klicka här för att läsa mer om tipset Sápmi i ord och bild del I och II.

  Litteraturen om samer är enorm. Litteratur av samer har det inte funnits lika mycket av. Här hörs samers egna röster, men också en stor och internationell samling skribenter.

 4. Stefans lilla gröna

  Klicka här för att läsa mer om tipset Stefans lilla gröna.
  Sundström, Stefan

  "En handbok i utanförskap" kallar Stefan Sundström sin odlarbok - som en känga mot samhällets överideologi där livets mening är att jobba så mycket som möjligt för att konsumera så mycket som möjligt.

 5. Antti Keksis kväde

  Klicka här för att läsa mer om tipset Antti Keksis kväde.
  Vikgren, David

  Det är inte mycket poesi som känns levande och fräsch efter mer än tre hundra år. Men Antti Keksis kväde läses ännu, ger upphov till nytolkningar och har format bilden av en hel landsända.

 6. Av samma blod

  Klicka här för att läsa mer om tipset Av samma blod.
  Olsson, Tobias

  Det behövs en riktigt spännande bok om vår tids smärtpunkter: migration, flyktingkris och extrema politiska ideologier. Nu finns den!

 7. Gutenberggalaxens nova

  Klicka här för att läsa mer om tipset Gutenberggalaxens nova.
  Burton, Nina

  En nova är en exploderande stjärna som kan ge ett oerhört starkt ljus. För 500 år sedan exploderade en litteraturens supernova och den kan upplysa oss än i dag.