Start för innehåll

Sångstund

Kom och sjung med Karin! Sångstund för barn 0-6 år på Harads bibliotek.

Sångstund på Harads bibliotek

Tid och plats:

  1. onsdag, den 20 september 2017 Tid: 09:30 Harads
  2. onsdag, den 18 oktober 2017 Tid: 09:30 Harads
  3. onsdag, den 22 november 2017 Tid: 09:30 Harads
  4. onsdag, den 6 december 2017 Tid: 09:30 Harads