Start för innehåll

Stockholm, staden och resten - Arne Müller

Är det en naturlag att storstäderna ska växa och små glesbygdskommuner dö?

 

ArnePrisad undersökande journalist

Arne Müller, journalist vid ETC Umeå, studerade nationalekonomi vid Umeå universitet innan han i mitten av 1980-talet började arbeta som journalist på Västerbottens-Kuriren. 2016 vann Norrlandsparadoxen Guldspaden. Boken var ett samarbete mellan Arne Müller och fotografen Erland Segerstedt.

Stockholm, städerna och resten är Arne Müllers senaste bok där han presenterar fakta om vad det är som gör att investeringar och kapital går till storstäderna och inte landsbygden. I boken gör vi en resa från 1500-tal fram till nutid, som ger perspektiv på vad som påverkat och påverkar den utveckling som tycks vara omöjlig att stoppa.

Tre trygga städer i Sverige

Enligt Arne Müllers undersökningar går det mesta av kapitalet och de nya arbetsplatserna till Stockholmsregionen, vilket leder till att befolkningen stadigt ökar. Detta är en effekt av privatiseringar och avregleringen av marknader som i sin tur ökar servicen och tillgängligheten i storstäderna.

Under 1970- och 1980-talen fanns det en politisk majoritet och vilja att hela Sverige skulle ha likvärdiga möjligheter att utvecklas. Det skedde blanda annat genom decentralisering av utbildningar och statliga arbeten samtidigt som den offentliga sektorn fick tillskott som ledde till ökade anställningar. Nu har den nationella politiken i stort sett övergett landsbygd och mindre städer menar författaren. 

Tidigare var arbetslöshet och försämrad service något som drabbade mindre orter men nu ligger även mellanstora kommuner i farozonen. Endast Sveriges tre största städer kan än så länge känna sig trygga i sin befolkningsutveckling, men samtidigt skapar det problem på andra plan, inte minst bostadsfrågan. 

Får hela Sverige leva?

I januari 2017 kom slutbetänkandet av den parlamentariska landsbygdskommittén (SOU 2017:1). Där läggs stor vikt vid civilsamhällets insatser och ideella krafter för att landsbygden ska utvecklas. Ett antal statliga åtgärder föreslås, men som Arne konstaterar så är det en milsvid skillnad jämnfört med den landsbygdspolitik som bedrivs i Norge.

Ett exempel är de kommuner som kompenseras för den negativa påverkan som vattenkraften utgör, med runt 6 miljarder norska kronor varje år. Detta att jämföra med Sverige där vattenkraftskommunerna ges olika typer av bygdemedel på ca 100 miljoner kronor per år. Huvudparten av intäkterna tillfaller staten och kraftbolagen vilket leder till att dessa kommuner tvingas till ett mycket stort skattetryck för att upprätthålla den grundläggande samhällservicen.

Arne Müller föreläser på Överkalix bibliotek måndag den 23 oktober kl 19.

 

 1. Stockholm, städerna och resten (2017)

  Omslagsbild för Stockholm, städerna och resten
 2. Norrlandsparadoxen (2015)

  Omslagsbild för Norrlandsparadoxen
  [en utvecklingsdröm med problem]

  Av: Müller, Arne

  Språk: Svenska
  Klicka för att sätta betyg på Norrlandsparadoxen.
 3. Smutsiga miljarder (2013)

  Omslagsbild för Smutsiga miljarder
  den svenska gruvboomens baksida

  Av: Müller, Arne

  Språk: Svenska
  Snittbetyg 4 av 1 st röster. Klicka för att sätta betyg på Smutsiga miljarder.

Norrlandsparadoxen

Klicka här för att läsa mer om tipset Norrlandsparadoxen.
Müller, Arne

Knappt har den sista sprängsalvan i Kaunisvaara ekat bort förrän den här boken kommer ut. Det blir nästan en övertydlig illustration till bokens innehåll. Hur kan det investeras miljarder utan att det blir särskilt många varaktiga jobb? Varför går…