Start för innehåll

Leogutställning

LEGO! Se Föreningen Swebricks modeller av Emils Lönneberga, huset från Ghostbusters och förstås Star Wars.

Legoutställning

LEGO! Under december månad visar medlemmar från föreningen Swebrick upp legobyggen av olika slag i våra montrar. Till exempel kan man se Emils Lönneberga, huset från Ghostbusters och förstås Star Wars.