36 timmar

Säkerhetspolisen i Sverige i en nära framtid har fått extraordinära befogenheter i en nationalsäkerhetslag. Grundläggande rättigheter åsidosätts och en våldsstat håller på att formas.

David Bergman är uppvuxen i Norrbotten. Hans militära förflutna slår ordentligt igenom i boken när militära aktioner och tekniska hjälpmedel beskrivs. Tiden i det militära måste ha varit mycket positiv eftersom militären får spela rollen som demokratins omutliga och stramt disciplinerade försvarare med huvudpersonen general Johanna Lindström i hjälterollen.

Den kritik som kan riktas mot boken är att gestalterna ibland blir väl endimensionella i sin ondska eller idealism. Drivkrafterna makt, pengar får representera vad som är ont och fosterlandet, familjen vad som är gott. Inget större djup med andra ord.

Men som en stunds tidsfördriv i att föreställa sig den svenska demokratin under belägring för att påminna oss om vad ett öppet samhälle är värt, där duger boken gott.

Lind & Co, 2013.

Tags:

Review by: Kristian Priemel Thursday, June 4, 2015