Ansvar för lån

Bibliotekskortet är en personlig värdehandling. Det innebär att du är ansvarig för böcker och annat material som lånas på kortet. Målsman ansvarar för barns och ungdomars lån. Anmäl genast till biblioteket om du förlorar ditt bibliotekskort. Om någon annan lånar på ditt kort och inte återlämnar det lånade kan du bli ersättningsskyldig. Ett nytt kort erhålles mot särskild avgift.