Bergnäsets barn- och ungdomsbibliotek

Kultur- och fritidsnämnden har tagit beslutet att avveckla folkbiblioteksverksamheten på Bergskolan. Sista öppna dagen är onsdag den 9 juni 2021.

Biblioteket har varit en verksamhet som nyttjats av skolorna i närområdet. Eftersom barn- och utbildningsförvaltningen har ansvar för skolbiblioteken sker nu en avveckling av folkbibliotekets verksamhet på Bergnäset. Läs mer om beslutet på Luleå kommuns hemsida.


Tack till alla låntagare på områdets skolor och förskolor och varmt välkomna till kommunens folkbibliotek inklusive bokbussar.

Återlämning av böcker som lånats på Bergnäsets bibliotek sker efter 9 juni på kommunens andra folkbibliotek.

Contact Bergnäsets bibliotek

A map showing the location of Bergnäsets bibliotek. Click to open in Google Maps.
Address: Bergskolan 97252 Luleå

Enhetschef

Hanna Lidström
Telefon: 0920-45 59 19, 072-575 05 91
E-post