Bibblan Take-away

Så här kan du lura viruset och ta del av bibliotekets resurser utan att utsätta dig själv eller andra för smittorisk

Ring eller e-posta oss så plockar vi ihop det material du vill låna. När du kommer hit lämnar vi ut det vid entrén. Det här makalösa erbjudande gäller i första hand dig som tillhör någon av riskgrupperna och gäller tills coronakrisen är över.

För att kunna hämta ut take-awaypåsen måste du visa legitimation.

Bibblan Take-away erbjuds på alla bibliotek i Piteå kommun.

Tags:

Wednesday, March 25, 2020