Bibblan Take-away

Så här kan du lura viruset och ta del av bibliotekets resurser utan att utsätta dig själv eller andra för smittorisk.

Reservera böcker via bibblo.se.

Ring 0929-17132 eller mejla därefter biblioteket@alvsbyn.se för att boka en tid för avhämtning.

Det går naturligtvis även att boka böcker via telefon eller mejl.

Audience:

Tags:

Tuesday, March 31, 2020