Start för innehåll

Avgifter

Övertidsavgift: 1 kr per bok och dag efter förfallodatum.
Maxbelopp per återlämningstillfälle: 100 kronor
Ersättningslånekort: 20 kronor
Fjärrlåneavgift: Bok 20 kronor
Artikelkopia 50 kronor
Lån från utomnordiska länder: 150 kronor.
Ej återlämnade eller skadade böcker eller
andra medier:

• Vuxenbok 300 kronor
• Barnbok 200 kronor
• Ljudbok vuxen 300 kronor
• Ljudbok barn 200 kronor
• Språkkurs 500 kronor
• Mikrofilmade dagstidningar 500 kronor
• Småtryck, häften 50 kronor
• FaktaDVD 300 kronor
• FaktaCD vuxen 300 kronor
• FaktaCD barn 200 kronor

Låntagaren kan i vissa fall ersätta det förkomna eller skadade lånet med en bok eller CD efter kontakt med biblioteket. Lokala avgifter för annat material kan förekomma.