Start för innehåll

Information enligt 23-25§ personuppgiftslagen

För att kunna administrera dina bibliotekslån behandlas dina personuppgifter i ett dataprogram. Uppgifterna är inhämtade från dig. Personuppgiftsansvarig är skyldig att på begäran av dig snarast rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats enligt personuppgiftslagen. Du har också rätt att kostnadsfritt
en gång per kalenderår få besked om dina personuppgifter behandlas i bibliotekets verksamhet.