Start för innehåll

Personal på Malmbergets bibliotek

Annelill Mickelsson Vallin
Tel: 0970-81 81 67
E-post: annelill.mickelssonvallin@gallivare.se
jan-sept 2017 vik. barnbibliotekarie Gällivare bibliotek

Hilkka Horsma
Tel: 0970-81 80 94
E-post: hilkka.horsma@gallivare.se