Start för innehåll

Personal på Piteå stadsbibliotek

Kontakta oss


Tel: 0911-69 68 00
Tel: 0911-69 68 68
E-post: stadsbiblioteket@pitea.se
Leveransadress
Olof Palmes gata 2
Box 721

Enhetschef

Johan Söderberg
Enhetschef
Tel: 0911-69 64 05
Mobil:
E-post: johan.b.soderberg@pitea.se

IT-ansvarig

Lisbeth Sandström
Bibliotekarie/IT-ansvarig, Fjärrlån
Tel: 0911-69 68 11
E-post:  lisbet.sandstrom@pitea.se

Daniel Gunnestam
Bibliotekarie/Katalog- & IT-ansvarig,
Redaktör/admin. bibblo.se.
Tel: 0911-69 67 82
E-post:  daniel.gunnestam@pitea.se

Program/Utställning

Kristian Priemel
Bibliotekarie/Program & utställning
Tel: 0911-696810
E-post:  kristian.priemel@pitea.se

Talböcker

Iréne Lidström
Biblioteksassistent/Talboksansvarig
Stadsbiblioteket
Tel: 0911-69 68 69
E-post:  irene.e.lidstrom@pitea.se

Fjärrlån

Lisbeth Sandström
Bibliotekarie/IT-ansvarig, Fjärrlån
Tel: 0911-69 68 11
E-post:  lisbet.sandstrom@pitea.se

Kravansvarig

Helen Esberg
Biblioteksassistent
Piteå stadsbibliotek, Öjebyns bibliotek
Tel: 0911-69 68 04, 69 68 20
E-post: helen.esberg@pitea.se

Barn och unga

Åsa Wilén
Bibliotekarie/Barn & ungdom
Tel: 0911-69 68 07
E-post:  asa.wilen@pitea.se

Övrig personal

Personal Piteå stadsbibliotek