Bibliotekskort

För att få ett bibliotekskort måste du visa godkänd fotolegitimation och godkänna att biblioteket i sitt låneregister får registrera ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer. Ändamålet är biblioteksadministration.

Barn och ungdomar mellan 6 och 18 år får bibliotekskort om målsman godkänner bibliotekskortsansökan genom att undertecknaen bibliotekskortsförbindelse.

Uppgifter om dina aktuella lån och reservationer registreras i biblioteksdatasystemet. Det innebär att uppgifter som omfattas av offentlighets- och sekretesslagen är tillgängliga för bibliotekspersonalen på alla folkbibliotek i Norrbotten. Bibliotekens personal har tystnadsplikt och uppgifter eller handlingar från inte lämnas ut enligt 40 kap. §3. offentlighets- och sekretesslagen.

Till bibliotekskortet kopplas en PIN-kod så att du hemifrån kan låna om och reservera via vår internetkatalog. På vissa bibliotek är PIN-koden obligatorisk.

I och med att du undertecknar bibliotekskortet godkänner du våra låneregler.