Bildsamling

2 375 bilder har donerats till biblioteket av fotograf Göran Ekblom, bördig från Kypasjärvi.

Finns på samlingar.se

Audience:

Tuesday, June 26, 2018