Boken kommer

Du som har en varaktig eller tillfällig funktionsnedsättning har rätt att ta del av denna service.

Det innebär att biblioteket kan leverera böcker hem till dig eller skicka med posten.

Är du intresserad av denna tjänt, kontakta oss på telefon 0926-741 40 eller e-post.

Tags:

Sunday, December 20, 2020