Burk-Curt

Alla samhällen och städer har sina utanförmänniskor, original. Vår profil i Gällivare/Malmberget hette Vicke. I Skellefteå fanns Burk-Curt. Han var en enstöring som dag ut och dag in cyklade runt i staden och samlade burkar.

Efter hans död i oktober 2008 avslöjades hans hemlighet: Burk-Curt var mångmiljonär. Och han blev en rikskändis i pressen,

Författaren Åke Lundgren ombads av Torgny Tjärnlund, som var Burk-Curts kusin och arvtagare, att skriva en bok för att berätta om Curt Degermans uppväxt och liv. Fastän nästan alla i Skellefteå kände till Burk-Curt kände få personer honom på riktigt. På ett rakt och osentimentalt sätt berättar boken om Curts barndom och uppväxt, om hans föräldrar som levde enkelt och sparsamt. Curt var strängt hållen och uppmanades att studera flitigt, speciellt av fadern som ofta sa: ”- Du vill väl bli något!”

Upprättelse

Curt var duktig i de flesta ämnena, ett riktigt läshuvud, och dessutom var han bra på idrott. Efter högstadiet började han på läroverket men han gick bara en termin. Efter jul kom han inte längre tillbaka, han stannade hemma. Någonstans där och då startade utanförskapet. Åke Lundgren har tack vare att han fått ta del av brev, bilder och berättelser kunnat återskapa stora delar av Burk-Curts liv.

Man kan skymta en del av orsakerna till varför Burk-Curt blev ett original, en människa i marginalen. Men lika tydligt är det att varje människa är unik, allt kan inte förklaras i detalj, kategoriseras. Burk-Curt blev med åren ett original. En människa som alla i trakten känner till, ser dagligen, spekulerar kring, pratar om men som ingen riktigt vill kännas vid. En människa som finns utan att riktigt finnas. Med den här boken får Curt och alla andra utanförmänniskor någon slags upprättelse.

Åke Lundgren har skrivit en mängd olika böcker, både romaner och dokumentära skildringar, som mestadels utspelar sig i Västerbotten.

För dig med läsnedsättning finns boken som talbok, inläsare Eva Sjöblom.

Audience:

Tags:

Review by: Hilkka Horsma Monday, May 22, 2017