Den andra sömnen

2025 brakar den nuvarande civilisationen samman. Katastrofen blir traumatiska minnen i de efterlevandes sinnen.

Eller helst inga minnen alls. Över 800 år senare får en nybakad präst i det som var sydvästra England uppdraget av biskopen att rida bort till en avlägsen kyrka. Den kyrkans präst har dött och det behövs någon som kan officiera vid begravningen. Den unge prästen rider dit genom ett jordbruks- och skogslandskap, förbi små samhällen på närmast obefintliga vägar. Människorna lever i en förindustriell tid.

Nyfiken i en strut

Den präst som ska begravas visar sig ha skrifter från ett förbjudet arkeologiskt sällskap, och så finns Djävulstronen i området. Den unge prästen, som nitiskt försöker följa det han lärt sig under sin prästutbildning, låter nyfikenheten ta överhanden, fastän han själv tycker att han borde veta bättre. Att sky vetenskap och de teknologiska underverken är att hålla katastrofen borta. Men nyfikenheten är en mäktig drivkraft. Vad var det som hände?

Inget varar för evigt

Robert Harris som skrivit många spänningsromaner lyckas även här hålla tempot uppe. Hans framtidsvision kan knappast kallas optimistiskt i sin övertygelse att allting har ett slut, på det ena eller andra sättet.

Boken finns även inläst som talbok.

Audience:

Tags:

Review by: Kristian Priemel Wednesday, August 12, 2020