Det farliga Sverige

Grovt våld och misshandel, rån, stöld, mord, dråp – saker som ger fängelsestraff. Författaren har träffat personer dömda för grova brott och en infiltratör som verkat i kriminella mc-gäng.

Boken diskuterar polisens arbete, rättsväsendets organ och rättvisan. Skillnaden mellan att vara (för)dömande och undersökande framkommer också med all önskvärd tydlighet. Bovar och banditer är trots allt också människor.

Delar av innehållet är inget för kräsmagade och hela boken förstärker bilden av att samhällets hantering av kriminalitet av olika slag inte på något sätt är fullkomlig. Lika lite som att samhället i sig är fullkomligt.

Stockholm Lind & Co 2011, första utgåvan Stockholm Fischer & Co 1995.

Audience:

Tags:

Review by: Kristian Priemel Friday, October 10, 2014