Det gångna är som en dröm och det närvarande förstår jag icke

Det har skrivits mycket om Dan Andersson och nu är det Göran Greiders tur. Han skriver om Dan Anderssons författarskap som bara varade i 7 år, 1913 - 1920.

Det är lättläst, engagerande och han tillför också mycket nytt. Här berättas även om den märkliga men nästan bortglömda kärlekshistorien mellan Dan Andersson och Östermalmsstudentskan Märta Larsson. Faderns, finnmarkens och skogsfinnarnas betydelse beskrivs.

Att dikterna blev populärare än Anderssons noveller berodde bland annat på trubadurerna och den musikaliske Andersson tonsatte själv några av sina dikter.

Han beskriver Anderssons sista dag i livet den 15 september 1920. Hur han besöker Berns salonger och ganska berusad kommer till hotellet. Dagen därpå hittas han död av cyanväteförgiftning på sitt rum och en stor författare tystnar.

Göran Greider är inte heller blind för bristerna i författarskapet men anser ändå att Andersson har behandlats allför svalt av litteraturvetarna. Hans status borde bli jämförbar med Frödings!

Gästtipsare: Mari Norberg

Audience:

Tags:

Review by: Webbredaktionen Thursday, September 1, 2016