Det här är konst

En lätttillgänglig konstguide som på knappt 600 sidor ger en genomgång av hela konsthistorien fram till ca år 2000.

Tyngdpunkten ligger på västeuropeisk konst där olika stilepoker skildras och många viktiga verk avbildas. Många viktiga och avgörande händelser redovisas och konstverken placeras in i världshistoriens skeenden både ekonomiskt och socialt.

Även utomeuropeisk konst beskrivs i några kapitel.

Boken kan användas som kursbok och den är också härlig att bäddra i och bli inspirerad av. Ordlista, författarregister, citatförteckning och register avslutar boken. En riktig guldgruva!

Redaktör: Stephen Farthing

Audience:

Tags:

Review by: Mari Norberg Friday, October 24, 2014