Det mörka nätet

Har du hört om de anonyma som lägger ut sitt hat på nätet? Eller nätet som en kittel av troll, hackers och befängda diskussionsgrupper? Att det är en tummelplats för droghandel och pornografi?

Det har uttalats att internet skulle kunna bli det som enade mänskligheten i en global gemenskap. Själva kittet skulle vara den fria informations-överföringen mellan folk och länder. Boken Det mörka nätet gör klart att människor på internet har helt andra aktiviteter för sig än att försöka ena sig med fri informations-överföring som grund.

Ett öppet sinne och öppen mun

Med ambitionen att djupdyka bortom Googles sökmotor hittas nämligen ett närmast vidunderligt (programmerat) utbud. Det är gränslöst och ibland osedvanligt beständigt på alla sätt, men verkar inte kunna ena nationer och folk. Det handlar snarare om att skapa sig nya plattformer för mänsklig interaktion, ideologiska diskussioner, kriminalitet, en egen digital hierarki, ett eget ekonomiskt system och en handel utan restriktioner. Det i sig bär frukt för nya konflikter och ställningstaganden mellan människor, och rejäla utmaningar för lagstiftare och myndigheter i alla jordens länder.

Författaren gör sitt bästa för att möta allt och alla med öppet sinne. Det utgör bokens behållning och spänningen och intresset hålls hela tiden uppe. Ja: Ibland är det svårt att hålla munnen stängd.

Audience:

Tags:

Review by: Kristian Priemel Monday, April 10, 2017