Digidelcenter Luleå 2020

Ingen kan allt – vi lär tillsammans

Biblioteken i Luleå ska vara den självklara platsen för kommunens medborgare när det gäller att få stöd i digital delaktighet. Delta och ta del av, uppleva och själva skapa upplevelser och reflektera. Verksamheten ska vara en kommunal angelägenhet som värnas.

En röd tråd

Tack vare en drivande bibliotekschef, it-samordnare, ikt-pedagog, bibliotekspersonal och referensgrupper utanför organissationen har vi idag ett strategiskt helhetstänk. Verksamheten är en självklar del i biblioteksarbetet, personalens fortbildning och det viktigaste av allt – besöksaktiviteterna.

Goda samarbeten

Digidelcenters samarbete med kommunens Äldresupport är en. Likaså Skaparytans samarbete med en konstpedagog och hemslöjdsinspiratör, där en intressant arbetsmedod vuxit fram. Analogt och digitalt skapande som växlas inom olika tekniker och aktiviteter.

Vad har vi lärt oss?

 • Att involvera olika kompetenser och fortbilda bibliotekspersonalen för en gemensam referensram.
 • Att våga titta utanför traditionellt biblioteksarbete samtidigt som vi vill bevara och lyfta berättandet genom språk och uttryck.
 • Att ta in referenspersoner i olika åldrar, från helt olika yrkesfält och organisationer har varit väldigt givande.

Från projekt till verksamhet

Under 2019 har vi vid sidan om att integrera de två projekten i ordinarie biblioteksverksamhet arbetat med att väva ihop Skaparytan och Digidelcenter. Vi kan summera året med att vi nått lång med båda ansatserna.

Vi stödjer skapande, berättande och den digitala kompetensen genom att:

 • erbjuda alla aktiviteter kostnadsfritt.
 • bedriva samarbeten med kommunala förvaltningar och andra aktörer.
 • erbjuda aktiviteter som har en geografisk spridning i kommunen.
 • anpassa aktiviteter från besökarnas behov och förutsättningar.
 • kapa aktiviteter för olika åldrar och kunskapsnivåer.
 • göra aktiviteterna tillgängliga och välkomnande.
 • sprida information om Digidelcenter och Skaparytans resurser och aktiviteter till kommuninnevånare i Luleå.
 • alla i handledarroll genomgår en introduktion där integritet, säkerhet och sekretess behandlas.

Fysisk miljö - självklar och tillgänglig

 • Skaparytan - en plats för möten, skapande, lärande och berättande
 • DigidelCenter - en synlig, integritetsskyddad och lättillgänglig yta inne på stadsbiblioteket'Fortbildad personal
 • Skaparytan - kompetens mod och reflektion, en gemensam plattform.
 • DigidelCenter - en gemensam grund kring integritet, säkerhet och sekretess.

Aktiviteter - stödja besökare

 • Skaparytan - fokus på barn och unga samt på vuxna i dess närhet.
 • Digidelcenter - fokus på målgruppen äldre.

Bygga samarbeten - Lära och utvecklas tillsammans

 • med aktörer kring berättande på olika språk, i olika metoder och verktyg. Alla har en berättelse och vi behöver olika sätt att uttrycka den på.
 • med kommunala och externa aktörer. Digidelcenter är en kommunal angelägenhet, en viktig plats där vi tillsammans stödjer vårt demokratiska samhälle.

Rutiner för inkluderande informationsmaterial och den fysiska miljön
Med förvaltningsspråk och funktionsnedsättningar i fokus. Översättningar i text och tal och synliggörande av rummet. Ett flexibelt rum som möjliggör förändringar vid behov med anpassade verktyg och möbler.

Erfarenhetsutbyte - inspirera och inspireras

 • Skaparytan: Stort internt erfarenhetsutbyte, projektarbetarens aktiviteter och metoder sprids. All personal provar på verktygen lär om möjligheterna på Skaparytan.
 • Digidelcenter: Folkbiblioteken i Norrbotten är primär grupp för erfarenhetsutbyte, vi behöver varandra.

Följ oss på Twitter

Vi skriver om vårt arbete inom DigidelCenter och Skaparytan. Om vad vi gör, utveckling och vad vi möter för hinder.

Organisation 2020

Vi håller på att sjösätta en organisation för hur projektens olika delar ska implementeras i ordinarie bibliotekverksamhet. 

Skaparytan som fysiskt uppbyggd yta på stadsbiblioteket med dess besöksaktiviteter hamnar organisatoriskt under Digidelcenter. Både DigidelCenter och Skaparytan är en del av ordinarie biblioteksverksamhet och tre bibliotekarier samt en IT-samordnare har vardera 20 % i sin tjänst för att sköta teknik och utveckla besöksaktiviteter.
 
Projekt skaparytans projektår 2 handlar om berättande på våra förvaltningsspråk. Det kommer att ske mobilt runt om i kommunen och ambitionen är att 2021 även implementera denna del i ordinarie biblioteksverksamhet.
Förutom detta pågår flera intressanta aktiviteter i olika projekt. Två exempel är Luleå Tekniska Universitets utvecklande av läsfrämjande applikationer med fokus intellektuell funktionsnedsättning där Stadsbiblioteket i Luleå ingår och blir testyta för unga från grundsärskolan. Folkbiblioteket är även inblandad i ett projekt lett av Socialförvaltningen där vi bidrar med att fortbilda både personal inom socialförvaltningen samt seniorer inom kommunen.