Digidelcenter Luleå

Ordiniarie verksamhet och projekt bygger tillsammans DigidelCenter Luleå

Två treåriga projekt har sedan hösten 2018 byggt upp det som idag är DigidelCenter Luleå. Här ryms skapande, berättande och digital delaktighet, allt enligt deviserna "Ingen kan allt" och "Vi lär oss tillsammans".

Ett av projekten finansieras delvis via Internetstiftelsen, resterande kostnader är internfinansierade. Det andra projektet, Skaparytan, har tre års finansiering via Kulturrådet. DigidelCenter har inneburit förändring av den fysiska biblioteksmiljön på kommunens Stadsbibliotek beläget i Kulturens hus.

Här finns nu både en yta för handledning i lugn miljö, samt en skapande yta fylld med digitala och analogaverktyg för kreativitet och berättande. Ett upplevelserum är det senaste tillskottet, där exempelvis ljud och projicering av bild bidrar till att skapa och uppleva berättelser. Under de år som gått, har projekt och ordinarie verksamhet integrerats.

För att komma hit har det vävts en röd tråd mellan en mängd olika komponenter. Projektens visioner, en mängd besöksaktiviteter, fysisk miljö, personalkunskaper, teknik, organisation, projekt, ordinarie verksamhet samt en referensgrupp med externa aktörer har alla bidragit till väven.

Förutsättningar har synliggjorts; vissa givna juridiska men andra kulturella, har tagits upp till samtal. Personalen har reflekterat över bibliotekets roll i ett digitaliserat samhälle och utvecklat sitt handhavande. I dagsläget finns aktiva samarbeten kring besöksaktiviteter och fortbildning med exempelvis Konsthallens konstpedagoger, Navet, kommunens fritidsverksamhet för unga samt med Socialförvaltningens Äldresupport.

Kanske har den viktigaste lärdomen varit att involvera olika kompetenser och att våga titta utanför traditionellt biblioteksarbete, samtidigt som berättande, språk och uttryck har bevarats och utvecklats i samklang.

Bibliotek, samhälle digitalisering och uttryck

DigidelCenter Luleå består alltså av flera olika delar. Den del som handlar om vad våra besökare konkret möter, är att vi tillhandahåller datorer, skrivare, granskade medier, e-tjänster samt fri tillgång till internet.

Här erbjuds även aktiviteter i syfte att stödja användandet av datorer, smartphones och surfplattor. Användandet innefattar bland annat att på ett säkert och källkritiskt sätt använda e-tjänster, e-post, ladda ner en bussapp, boka biljett till tåget med mera. Både i kurser och i individuella handledningar uppmuntras modet att våga och vilja nyttja de digitala möjligheter som erbjuds.

Skaparytan är den andra delen av Digidelcenter Luleå. Där erbjuds aktiviteter i syfte att stödja skapande och berättande, både med analoga och digitala verktyg. Vertygen finns tillgängliga på Stadsbiblioteket men även i viss mån på kommunens andra folkbiblioteksenheter. I Skaparytan finns bland annat 3D-skrivare, VR-glasögon, digitalt skapande och roboten Vinci; n liten blå figur som på ett enkelt sätt kan introducera programmering.

Genomgående för all verksamhet på biblioteken är att den ska stödja och utveckla källtillit samt ett aktivt källkritiskt förhållningsätt.

Kontakt

Vid frågor, kontakta oss på e-post digidelcenter@lulea.se

Följ oss på Twitter

Där berättar vi om vårt arbete. Sök på Biblioteken i Luleå - Digidelcenter och Skaparytan.