eMedborgarveckan 2016

Den 3 till 9 oktober 2016

eMedborgarvecka banner
 

Den 3 till 9 oktober infaller något som kallas eMedborgarveckan. Det finns alltmer tjänster på nätet, allmänt kallade för e-tjänster. Många människor är helt eller delvis utestängda från dessa tjänster. Det vill hjälpa till att ändra på.

Vi är eMedborgare när vi kan använda e-tjänster, söka och använda information på internet och göra vår röst hörd i digitala forum i vår vardag. Att vara digitalt delaktig handlar om demokrati. Biblioteken i Norrbotten anordnar ett antal aktiviteter i anknytning till eMedborgarveckan.

Varför eMedborgarveckan

Det är en nationell kampanj som drivs av Digidelnätverket, länk till hemsidan längre ner i artikeln.

Syftet är att

  • öka den digitala delaktigheten.
  • öka användningen av och kunskapen om e-tjänster, med särskilt fokus på de offentliga.
  • skapa ett tillfälle för dialog mellan e-tjänsteutvecklare och de som möter användarna.

En aktuell fråga är också att öka kunskap om källkritik och om hur man kan söka och hantera information på nätet.

Hemsida: www.digidel.se
Twitter: @Digidel
FB-grupp: Digidelnätverket

Taggar:

Skrivet av: Webbredaktionen den 29 september 2016