En dag ska jag berätta om mamma

En smärtsam, kärleksfull berättelse om viljan att förstå och försonas med en uppväxt på 1950- och 1960-talen.

Familjer döljer hemligheter. Sådant som göms undan och sådant man inte talar om. Därför får det så stor makt i våra liv.

En kvinna reser tillbaka till sin barndomsö. Skammen möter henne redan vid bryggan och den följer med henne på ön. Folk minns och viskar bakom ryggen på henne. De pratar om hur det var med hennes mamma. Att hon var psykiskt sjuk, samlade på sopor och betedde sig underligt

Kvinnan minns sin barndom: smärtan och skulden. Nu söker hon vidare längs barndomens stigar och tar reda på vad som egentligen hände.

Hon inser hur barndomen präglat hennes eget liv och hennes medvetna vilja att aldrig någonsin bli lik sin mamma.

Audience:

Tags:

Review by: Mari Norberg Monday, October 27, 2014