En glänta i skogen

1945 tog andra världskriget slut. Men efterverkningarna dog inte ut.

Under andra världskriget fanns det personer som sympatiserade med det nazistiska Tyskland, och de som definitivt inte gjorde det. Huvudpersonen i boken återvänder till platsen där han växt upp, en by vid norska gränsen. Han vill ta reda på vad som hände med en norsk motståndsman under andra världskriget för en magisteruppsats han tänkt skriva.

Berättelsen skruvas åt

Det börjar med ett stillsamt ordinärt berättande, för att bli allt mer spänningsladdat och tätare ju längre intrigen fortgår. Nutiden blandas med skildringen av de beredskapssoldater som bevakade gränsen mot det nazistockuperade Norge under andra världskriget. Huvudpersonens barndomsminnen om fadern och stämningen i byn under hans uppväxt under efterkrigstiden hamnar i ett förklarande sammanhang, samtidigt som arvet från fädernas ställningstagande under andra världskriget blir alltmer tydligt.

Viktig påminnelse

Boken tjänar som en viktig påminnelse om att det tankegods som störtade Europa och större av världen i krig fortfarande finns kvar.

Audience:

Tags:

Review by: Kristian Priemel Friday, December 18, 2020