Var med och påverka verksamheten vid Piteå bibliotek

Besvara frågorna i enkäten och dela med dig av dina synpunkter kring bibliotekens arbete.

Piteå kommuns biblioteksplan är en långsiktiga, strategisk plan för biblioteksverksamheten i kommunen. Det är nu dags att skapa en ny biblioteksplan för perioden 2020-2023

Du kan här vara med och påverka verksamheten vid Piteå bibliotek genom att besvara frågorna i enkäten och dela med dig av dina synpunkter kring bibliotekens arbete.

Länk till enkäten.

Tags:

Friday, March 22, 2019