Förskolor och skolor - öppet bibliotek

Besök stadsbiblioteket utanför öppettider

Förskolor och skolor i Kiruna har möjlighet att besöka stadsbiblioteket tillsammans med elever/barngrupp på förmiddagarna innan vi öppnar om inga andra aktiviteter är inbokade i lokalerna. Ni har då tillgång till hela biblioteket och dess bestånd och kan låna och lämna tillbaka material i våra självbetjäningsautomater. Eftersom biblioteket på dessa tider är obemannat krävs det att någon vuxen som deltar vid besöket på förhand undertecknat ett avtal där hen förbinder sig till att följa bibliotekets regler och ta ansvar för bibliotekets lokaler medan ni vistas i dem. Hen får också en genomgång av bibliotekets rutiner vid brand.

Kontakta Malene Jensen eller Sanna Barsk för att boka en genomgång av Öppet bibliotek.

malene.jensen@kiruna.se telefon: 0706 170 308