Förslag till ny biblioteksplan för Luleå kommun

Det är dags att revidera Luleå kommuns biblioteksplan för åren 2021-2025 och nu ges möjligheten att ge synpunkter på förslaget.

Kultur- och fritidsförvaltningen vill ha dina kommentarer och synpunkter senast 2020-10-28. Ange ärendenummer 2020/168 och skriv även var i dokumentet du vill kommentera (vilken sida och vilken rubrik)

Vill du hellre ha ett fysiskt exemplar av biblioteksplanen, besök ditt bibliotek så skriver de ut ett exempar åt dig.

Skicka ditt svar via e-post till  kulturochfritid@lulea.se Svar kan även skickas med post till:

Kultur- och fritidsförvaltningen registrator, Luleå kommun, 97179 Luleå.

Tags:

Monday, October 12, 2020