Fallet Thomas Quick

Journalisten Hannes Råstam har gjort ett jättearbete med att gå igenom polisutredningarna av Thomas Quicks/Sture Bergwalls påstådda mordserie och kringliggande omständigheter.

Arbetet resulterade i tre TV-dokumentärer och den här boken som publicerats efter författarens död, han avled i cancer.

Polisutredningarna och rättegångarna där Quick/Bergwall dömdes för åtta mord kallas nu av flera personer för ”tidernas största svenska rättsskandal”. Om den linje Råstam här driver är riktig finns det (minst sagt!) fog för den benämningen. Allt tyder nämligen, enligt Råstam, på att de fällande domarna var felaktiga. Författaren redovisar på ett trovärdigt sätt hur han på punkt efter punkt finner att ”bevisningen” mot Quick/Bergwall inte håller måttet och hur de som hävdar hans skuld benhårt håller fast vid sin övertygelse på ett sätt som mer påminner om religiös fanatism än om åsikter grundade på fakta.

Sture Bergwall (som han nu heter) har beviljats resning i mål efter mål där åklagarna lagt ner åtalen pga. att de inte anser bevisen vara tillräckliga för att gå till rättegång.

Jag tycker även att boken är värd att bevara för framtida läsare som en påminnelse om att rättsmaskineriet är långt ifrån ofelbart och att den som är dömd för ett brott inte nödvändigtvis är skyldig i sinnevärlden.

Boken finns även att läsa som e-bok.

Gästskribent: Erik Persson.