Främlingen

Nobelpristagaren Albert Camus (1913-1960) L’Étranger är ett mästerverk som behandlar den moderna människans alienerade livssituation.

Mersault upplevs av samhället som både känslokall och antisocial. Hans likgiltighet bottnar i att han ser tillvaron som en massa slumpaktiga händelser och att tillfälligheter styr människans liv. Vad som anses “moraliskt”, är tid och platsbundet.

Genom olyckliga omständigheter förvandlas Mersault från en vanlig medborgare till mördare. Hans nihilistiska inställning till världen vänds emot honom i en kafkaliknade process.

Ett möte med en fängelsepräst föranleder dock känslomässig reflektion och Mersault inser att det inte går att leva som han gjort. Människan har i varje situation valmöjligheter, man ärdock tvingad att ta konsekvenserna av sina handlingar, detta är vad det innebär att vara människa … och humanist.

Camus tvingar läsaren att reflektera/omvärdera och/eller precisera sina ställningstaganden i existentiella frågor. Ett Mästerverk.

Audience:

Tags:

Review by: Daniel Gunnestam Tuesday, October 28, 2014