Framtiden är nu - behandling av personuppgifter

När du skickar in ditt tävlingsbidrag till oss kommer vi fråga efter följande personuppgifter: 

  • förnamn och efternamn
  • eventuellt alias
  • telefonnummer
  • e-postadress
  • hemort

Vi vill ha ditt fulla namn samt e-postadress och telefonnummer så att vi kan identifiera dig och koppla just dig till din text. Detta sparar vi så att vi kan redigera eller ta bort din text om du vill det. Samtidigt kan ingen annan redigera eller ta bort din text mot din vilja. Vi kommer inte publicera ditt hela namn eller e-postadress på Bibblo.se.

Om du vinner kommer vi att publicera följande uppgifter tillsammans med din text:

  • förnamn och första bokstav i efternamnet eller det alias du själv valt
  • hemort

Om du inte vill att din hemort publiceras, kontakta oss på framtidenarnu.tavling@gmail.com efter att du skickat in din text. 

All information som du skickar kommer att förvaras i vår e-postserver till och med juni 2020. Texterna samt personuppgifter som publiceras på Bibblo.se kommer att finnas på nätet till och med juni 2020.

Senast juli 2020 kommer all information raderas. 

Om du vill radera eller redigera din information tidigare, kontakta oss på framtidenarnu.tavling@gmail.com.

Vi kommer inte att sälja eller vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part.

Tillbaka till formuläret 

Regler skrivtävling

Tags:

Written by: Maria Öman Tuesday, October 8, 2019