Föreställ dig, Imagine

Skriven av Ebba, Kiruna. Vann tredje pris i skrivtävlingen Framtiden är nu.

Föreställ dig en tid som står framför oss. Imagine a time that stands before us. Framtida konsekvenser och händelser vi varken kan lista ut eller lösa med den vetenskap vi så trovärdigt litar på kommer. Future Consequences and events we neither can figure out or solve with the science we so trustworthy hold on to is coming. Dessa konsekvenser kommer med rasande fart och vi är här för att göra vad? Ingenting. These Consequences that are soon to be here are coming with furious speed and we are here to do what? Nothing.

Det är på tiden att vi beslutar att ställa oss upp och ta detta med allvar. It is time for us to decide and step up and take this with seriousness. Vi utvecklar en global kris som kan sätta punkt på vår existens. We are evolving a global crisis that can put an end to our existence. Det kanske verkar litet just nu och förändringarna verkar små, men om vi fortsätter med den väg vi så naivt har valt att välja vad kommer det komma till? Maybe it is little for now and the changes seem small, but if we continue this path we so naively have chosen what will it come to?

Du kanske njuter av tiden du har nu när det ännu inte påverkar dig. You may be enjoying the time you have now when it’s not bothering you yet. Träden du är så beroende av försvinner sakta. The trees you are so in need of is slowly draining away. Snön du alltid förväntar dig att falla till vintertid kommer en dag sluta att komma. The snow you always expect to come to wintertimes will one day stop coming. Djuren du så kärt älskar att se ute i naturen kommer en dag inte existera mer. The animals you so dearly love to see out in the wild will also not exist anymore. Djur som är i behov av snö och is kan inte överleva för alltid utan det. Animals that Are in need of the ice and snow can’t survive forever without it. 

Du kanske inte förväntar dig det just nu, You may not be realizing it now, Men du är precis lika behövande av jorden och dess resurser som djuren, but you are just as much in need of the earth and its resources as the animals.

Jorden du är så beroende av är döende, The earth you are so in need of are dying På grund av dig, På grund av oss, På grund av mänskligheten, Because of you, Because of us, Because of humankind, Hur kan vi förklara till framtida generationer varför vi gjorde som vi gjorde How can we explain to future generations about why we chose to act the way we did När de inte kan odla i marken, Eller andas i luften, Eller dricka vattnet? when they can’t farm the land, Or breathe the air, Or drink the water?

Hade you velat att växa upp till det? Would you want to grow up to that?

 

Tags:

Written by: Maria Öman Monday, December 2, 2019