Högerhumor

Humor och satir är något som alltid kommer från vänster. Men det är nu inte riktigt sant.

Humoristen, radiomakaren, prataren, författaren och diversearbetaren i kulturbranschen Kalle Lind har gett ut en hel bok som vill bevisa motsatsen.

Ett problem med högerhumor är ofta att högerhumoristen skyr allt vad politik heter. Fast ingen kommer undan. Johan Hakelius är en av dem som helt enkelt kallas högerreaktionär. Magnus Betnér, som kunnat anses vänster just för att han tagit upp politiska spörsmål, definieras liberal. Dock: den viktigaste grunden för all högerhumor var den grundmurade socialdemokratiska dominansen under 1900-talet. När den numera inte alls är lika påtaglig har högerhumoristerna det lite svårare.

I boken finns ett myller av personer, och ifråga om att fylla ett hål i en nutida komisk populär- och kulturhistoria, gör denna det.

Galago, 2015

Audience:

Tags:

Review by: Kristian Priemel Monday, March 7, 2016