Hörslinga

Nu kan du med hörapparat ställa in din hörapparat i T- eller MT- läge för att höra bättre vid informationsdisken!