Historik

Norrbottensförfattare startade år 2005 som ett projekt inom Norrbottens länsbiblioteks verksamhet, projektet finansierades av Norrbottens läns landsting. En skribent, Maria Öman, anställdes på ett halvår och skrev ett 20-tal porträtt. Bengt Frank anlitades för att bygga och layouta webbplatsen Norrbottensförfattare.se.

Norrbottensförfattare
Allteftersom utökades porträtten och även andra skribenters texter om olika författarskap publicerades på sajten. Flertalet texter från antologierna Tiden snöar från trädet - Norrbottens poesi (1993) och Spåret lockar vid källan - Norrbottens prosa (1997) av Bert Linné och Åke Leif-Lundgren finns på sajten. I dessa sammanhang är det minst lika viktigt att nämna Erik Jonsson, litteraturvetaren som på särskilt studerat norrländska författarskap. Han har skrivit om (glömda) författarskap i tidningar och tidskrifter, och nu finns flera av de artiklarna/essäerna också publicerade hos oss.

Om någon annan än Länsbibliotekets personal skrivit en text så framgår det i författarpresentationen.

 

 

Taggar:

Skrivet av: Maria Öman den 4 oktober 2016