Hitom himlen

Att läsa Hitom himlen är som att pulsa runt i blötsnö. Det kan vara tungt. Det är lätt att tappa färdriktningen. Men samtidigt finns det något där. En känsla, som gör det värt för läsaren att sträva vidare.

Handlingen i boken utspelar sig i den finsktalande byn Mäntyjärvi under den första halvan av 1900-talet. Texten är laddad med den spänning som uppstår i mötet mellan de två motpolerna tradiotionalism och modernitet. Andra motsättningar som återfinns i texten är troende/icke troende, kvinna/man och finskspråkig/svenskspråkig. Det andra eller det främmandet utgör ett hot samtidigt som det också inger ett hopp om frälsning.

Ett konventionellt sätt att tolka texten är att dela upp handlingen i två tydligt separata delar som visserligen utspelar sig i samma miljö men som åtskiljs av tid.

Långdragen väntan

Den första delen beskriver Emma Niskanpääs färd mot ensamheten. I bokens inledning dör hennes make. Den okritiska kärleken till den lungsjuke sonen John blir den centrala drivkraften i Emmas liv. När John blir inskriven på sanatorium och lämnar byn tar också Emmas liv slut trots att hon lever vidare. Kvar finns bara en långdragen väntan på livstecken från John.

Textens andra del beskriver Miriam som lever i ett kärlekslöst äktenskap. När en predikant kommer till den lilla byn så förändras hennes liv. Den religiösa extas som hon upplever när predikanten predikar övergår i en köttslig förälskelse. När predikanten lämnar by följer Miriam efter honom på skidor. Byborna har fått något nytt att skvallra om.

Tio fragment

Jag föredrar dock snarare att följa bokens kapitelindelning som består av tio olika fragment och där varje fragment utgör sitt eget lilla universum, centrerat runt den person eller det fenomen som anges i kapitlets namn. En mycket speciell och suggestiv upplevelse väntar den läsare som klarar av att frigöra sig från konventionella krav på berättande och istället låter sig ledas genom ett öde vinterlandskap präglat av umbärande och villkorslös anpassning efter rådande förhållanden. Stina Aronson vackra bildspråk får läsaren på köpet.

För dig med läsnedsättning finns Hitom himlen som talbok, inläsare Boy Wiberg.

Audience:

Tags:

Review by: Magnus Svartvall Thursday, March 19, 2015