I händelse av min död

64% av de kvinnor som dödades 2019 blev avdagatagen av en man som de haft eller hade ett förhållande med.

Kvinnomord

I en rak reportagemässig diskbänksrealistisk stil berättas det om ett problemområde som i stort förblir konstant. De inspelade nödsamtalen, polisprotokollen, domstolens domar, socialtjänstens handlingar, minnen, intervjuer, dagböcker, utdrag ur brev och reflektioner visar att samhället inte klarar av att rädda de utsatta kvinnornas liv.

Mordiska värderingar

Trots upprepad skottlossning, mängder av misshandelsfall och hot är våldet i samhället mindre utbrett än vad den dagliga nyhetsrapporteringen får oss att tro. Ändå är det så att antalet kvinnor som mördas skulle mer än halveras om man kunde få bukt med våldet i nära relationer. Men det händer inte, utan antalet kvartstår år från år. 

Allas problem

Det som gör boken läsvärd är att den går ner på individnivå och därmed belyser de enskilda fallen som den sociala (släktingar, vänner, bekantskapskrets) och samhälleliga (polis, rättsinstanser, myndigheter) strukturen idag inte rår på.

Fler tips från Kristian

 1. Tro mig

  By: Izzard, Eddie Review by: Kristian Priemel

  Noak: Och så (kallar vi hit) två ankor. Ankorna: Vi kommer inte! Noak: Va?! Det kommer en jättelik flod med massor av vatten som dränker hela Jorden! Ankorna: Och...?

 2. Nils Edén: Demokratins statsminister

  By: Oredsson, Sverker Review by: Kristian Priemel

  2021 är det hundra år sedan det första allmänna valet till den svenska riksdagens andra kammare där män och kvinnor hade lika rösträtt.

 3. Ett år i rymden

  By: Kelly, Scott Review by: Kristian Priemel

  Karolinska sjukhuset är i skrivande stund på medaljplats i listan över världens dyraste byggnader. Men i jämförelse med vad International Space Station (ISS) kostar blir plötsligt de dyraste byggnaderna på jorden småbudgetprojekt.

 4. Mammorna

  By: Pascalidou, Alexandra Review by: Kristian Priemel

  "Det är fint att du intervjuar mammor, de är hjältar, men kom ihåg att de inget vet vad som sker på gatan."

 5. Karin Månsdotter

  By: Lindén, David Review by: Kristian Priemel

  Den mentalt instabile Erik XIV:s giftermål med sin frilla Karin Månsdotter markerade slutet på hans tid som Vasa-kung i Sverige.

Show more...

Audience:

Tags:

Review by: Kristian Priemel Friday, October 16, 2020