I tystnaden begravd

I denna kombinerade deckare- och spänningsroman finns historik- och nutidspänning som relaterar några inte så kända händelser i Tornedalen. Bokens titel är klockren eftersom tystnaden i romanen är något som är genomgående.

Huvudpersonen får veta saker efter sin mammas död som hon inte haft en aning om, och hamnar i en by i Tornedalen där en person nyligt blivit yxmördad. Samtidigt har någon lagt ett mycket högt bud på den gård mamman växt upp i och huvudpersonen och hennes bror har ärvt.

Här finns också en resa som handlar om huvudpersonens förändring från att bo i London och hamna i ”vildmarken”. I byamiljön relateras inte den egna personen utifrån vem man är, utan vems man är. Detta blir ytterligare en slags kluvenhet eftersom ingen egentligen vet något, eller helst talar ”tyst” om vissa personer och vad som hänt med dem. Spänningen byggs upp när det visar att sig att vissa av dessa fakta och personer inte är speciellt trevliga.

Många frågor reses och spår följs innan det förflutnas skuggor belyses och bokens nutida mordgåta får någon slags lösning.

En mycket spännande resa.

Läs mer om Tove Alsterdal på Norrbottensförfattare.se

Norrbotten läser logga
Den här boken valdes ut i bibliotekens stora läsäventyr år 2013. Besök gärna facebook/norrbottenlaser. Biblioteken har tagit fram några diskussionsfrågor i anslutning till läsäventyret.