Information i Coronatider

Förändringar i biblioteksverksamheten på grund av Coronapandemin

Omlån och avgifter

  • Antal omlån utökas till 5 gånger på alla medier. Medier som är reserverade går inte att förlänga.
  • Förseningsavgifterna tas bort.
Om du vill förlänga dina lån eller har andra frågor, är du välkommen att höra av dig till oss.

Stanna hemma ifall ni uppvisar sjukdomssymtom, för att förhindra smittspridning.

Biblioteket följer Älvsbyns kommuns rekommendationer gällande cororonaviruset.

Aktuell information finns att läsa på kommunens hemsida.

Audience:

Tags:

Wednesday, March 18, 2020