Joe Hill - mannen som aldrig dog

”Sörj inte, organisera” är slagordet den svenskfödde Joe Hill lämnade efter sig. Och han var en av pionjärerna i den sångtradition som inspirerat bland andra Woodie Guthrie, nobelpristagaren Bob Dylan och Bruce Springsteen.

Egentligen vet man väldigt lite om Joe Hill, eller Joel Hägglund, bördig från Gävle som i 20-årsåldern emigrerade till USA tillsammans med sin bror. För många av de nyanlända som kom dit väntade rotlösheten. Det gällde att hela tiden vara i rörelse för att hitta arbete. De blev utnyttjade av arbetsförmedlare och arbetsgivare, och levde under miserabla förhållanden. Dessa arbetsluffare sågs med förakt av det etablerade samhället, och blev ett hot när de organiserade sig.

Författaren försöker utreda vid vilken tidpunkt Joe Hill valde eller accepterade att bli symbol och martyr för den radikala fackliga rörelsen International Workers of the World (IWW). 1915 begicks ett rånmord i Salt Lake City som Joe Hill blev dömd och avrättad för. Det var i det sammanhanget han klev ut i rampljuset eftersom domen av många ansågs vara ett justitiemord. IWW var en sjungande rörelse, med egen sångbok, och det faktum att han skrivit flera av sångerna var också något som gjorde hans ställning ännu starkare.

För den som vill läsa en roman om Joe Hill är Menedarna av Kerstin Ekman att rekommendera. Den kan du dessutom låna och läsa direkt som e-bok.

Joe Hill - mannen som aldrig dog finns även att låna som talbok inläst av Christer Modin. Läs mer om vem som får låna talböcker>>>

Karneval förlag, 2015

Audience:

Tags:

Review by: Kristian Priemel Monday, March 27, 2017