Kirjastokortti ja lainaaminen

Tervetuloa kirjaston asiakkaaksi

Voit kustannuksitta lainata kirjoja ja muuta aineistoa kaikissa Norrbottenin yleisissä kirjastoissa. Tarjolla on myös muuta palvelua, esimerkiksi sanomalehtiä, aikakauslehtiä, tietokantoja. Henkilökunta auttaa sinua parhaalla mahdollisella tavalla – kysy heiltä!

Lainaussäännöt

Kirjastokortti

Saadaksesi kirjastokortin sinun täytyy näyttää kuvallinen henkilöllisyystodistus ja suostua siihen, että kirjasto saa kirjata lainausrekisteriinsä nimesi, henkilötunnus, osoitteesi ja puhelinnumerosi. Tarkoituksena on kirjastoasiakastietojen hallinta.

6-18 -vuotiaat saavat kirjastokortin, jos huoltaja hyväksyy kirjastokorttihakemuksen allekirjoittamalla kirjastokorttisitoumuksen. 
Ajankohtaiset laina- ja varaustiedot rekisteröidään kirjastotietojärjestelmään.  

Täten julkisuus- ja salassapitolain piiriin kuuluvat tiedot ovat kaikkien Norrbottenin yleisten kirjastojen työntekijöiden saatavilla. Kirjastojen työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus eivätkä he saa luovuttaa tietoja tai asiakirjoja ulkopuolisille julkisuus- ja salassapitolain 40 luvun 3 §:n mukaan. 
Kirjastokorttiin liitetään PIN-koodi, jotta voit kotoa käsin uusia lainoja ja tehdä varauksia internetluettelomme välityksellä. Joissakin kirjastoissa PIN-koodi on pakollinen. 
Allekirjoittamalla kirjastokortin hyväksyt lainaussääntömme.

Vastuu lainoista

Kirjastokortti on henkilökohtainen, joten vastaat kortillasi lainatuista kirjoista ja muusta aineistosta. Huoltajat vastaavat lasten ja nuorten lainoista. Jos kadotat kirjastokorttisi, ilmoita siitä heti kirjastoon. Jos joku lainaa kortillasi eikä palauta lainoja, voit joutua maksamaan korvauksen. Uudesta kortista veloitetaan erityinen maksu.

Lainausaika

Lainausaika on yleensä neljä viikkoa. Erittäin kysytyn aineiston lainausaika on lyhempi. Lainauskuitista näkee viimeisen palautuspäivän. Lainat voi palauttaa mihin tahansa läänin yleiseen kirjastoon. Voit pyytää kuitin palauttamistasi lainoista, pyydä henkilökunnalta kuitti ennen palautuksen rekisteröintiä. Muista kuin läänin yhteistyössä toimivista yleisistä kirjastoista lainattujen kirjojen palauttaminen ei ole mahdollista.

Varaus

Kirjoja ja muuta aineistoa voi varata. Saat viestin, kun varaamasi kirja/aineisto on noudettavissa. Lähdeaineistoa ja jotakin muuta erityistä aineistoa, esimerkiksi pikalainoja, ei voi varata.

Lainojen uusiminen

Jos tarvitsee pitemmän lainausajan, lainan voi yleensä uusia. Se tulee tehdä ennen lainausajan päättymistä. Lainan voi uusia paitsi kirjastossa myös puhelimitse tai internetluettelon välityksellä. Kirjasto myöntää lainalle kaksi uusintaa. Pikalainan, vuokrafilmin ja toiselle henkilölle varatun aineiston lainausaikaa ei voi uusia.

Myöhästyneet palautukset

Kirjasto perii yliaikamaksun myöhästyneistä palautuksista. Palautuspäivän näkee lainauskuitista. Maksu tulee suorittaa mahdollisuuksien mukaan palautuksen yhteydessä, muutoin se kirjataan kirjastokortille. Jos kortillesi kertynyt velka on yhteensä 100 kruunua tai enemmän, et saa lainata kortilla ennen kuin velkasi on alle 100 kruunua.

Yliaikamaksua ei peritä lasten ja nuorten aineistoista eikä äänikirjoista. Yliaikamaksua ei myöskään peritä Boken kommer-asiakkailta. 

6-18 -vuotiaiden aineistoista ei peritä yliaikamaksua, mutta huoltaja vastaa kadonneesta tai vahingoittuneesta aineistosta. 

Muistutus myöhästyneistä lainoista lähetetään n. 14 päivää eräpäivän jälkeen. Jos et palauta lainattua aineistoa, sinulta laskutetaan aineiston hinta ja yliaikamaksu. Menetät lainausoikeuden, kunnes olet maksanut laskun tai palauttanut lainatut kirjat/aineistot. Laskut, joita ei ole maksettu määräajassa, lähetetään perimistoimistoon. 

Toistuvien törkeiden lainaussääntöjen rikkomisten yhteydessä lainausoikeutta voidaan rajoittaa joksikin aikaa, enintään 1 vuoden ajaksi.

Yliaikavaroitus

Voit saada ns. yliaikavaroituksen SMS-viestinä tai sähköpostitse. Saat ilmoituksen siitä, että lainausaika menee umpeen muutaman päivän kuluttua. Ilmoita kirjastoon, jos haluat tämän palvelun. Tämä on lainauskuittia täydentävä palvelu.

Maksut

Yliaikamaksu: 1 kruunu/kirja/päivä eräpäivän jälkeen.
Enimmäismaksu palautuskerralta: 100 kr. 
Lainauskortin uusiminen: 20 kr.  
Kaukolainamaksu: Kirja 20 kr Artikkelin kopio 50 kr. 
Lainat Pohjoismaiden ulkopuolelta: 150 kr. 
Palauttamatta jäänyt tai vahingoittunut aineisto (kirjat ja muu aineisto): 

Aikuisten kirja 300 kr, lasten kirja 200 kr, aikuisten äänikirja 300 kr, lasten äänikirja  200 kr, kielikurssi 500 kr, mikrofilmatut sanomalehdet 500 kr, pienpainatteet, nidokset 50 kr, tieto-DVD 300 kr, aikuisten tieto-CD 300 kr, lasten tieto-CD 200 kr.

Lainaaja voi joissakin tapauksissa korvata kadonneen tai vahingoittuneen kirjan tai CD:n hankkimalla sen tilalle uuden sovittuaan siitä ensin kirjaston kanssa. 

Yksittäiset kirjastot voivat periä maksuja muusta aineistosta.

Henkilötietolain 23-25§:iin perustuvaa

tietoa Kirjastolainoihisi liittyvien asioiden hoitamiseksi henkilötietojasi käsitellään tietojenkäsittelyohjelmassa. Tiedot on saatu sinulta. Henkilötiedoista vastaavan on pyynnöstäsi pikimmiten oikaistava sellaiset henkilötiedot, joita ei ole käsitelty henkilötietolain mukaan ja estettävä niiden saatavuus tai poistettava ne. Sinulla on myös kerran kalenterivuodessa oikeus saada kustannuksitta tietoa siitä, onko henkilötietojasi käsitelty kirjastotoiminnassa. 

Kirjoja, äänikirjoja, kielikursseja, tieto-DVD-levyjä, tieto-CD-levyjä ja mikrofilmattuja sanomalehtiä voi lainata kaikista kirjastoista asuinpaikasta riippumatta.

Ajankohtaiset lainaussäännöt www.bibblo.se