Kulturarv och nationella minoriteter

Min berättelse färgad streck

- Utan urfolks och nationella minoriteters berättelser är bilden av Sveriges kulturarv bara halv.

- Att kunna ta upp en bok och känna igen sig i berättelsen är viktigt för att stärka den egna självkänslan.

- Språk är makt över sin egen berättelse och en mänsklig rättighet.

Det här är citat som du hittar under de olika flaggorna. Här kan du även läsa mer om vilka tankar som finns kring berättelser, språk och kulturarv.

Vårt gemensamma kulturarv är flerspråkigt och mångkulturellt

Kulturarv handlar om så kallade materiella och immateriella uttryck. Materiellt kulturarv kan vara traditioner, språk, konstnärliga verk, historiska lämningar, arkiv och samlingar av föremål men också kulturmiljöer och kulturlandskap. Det immateriella kulturarvet är uttryck, kunskap, sedvänjor, framställningar och färdigheter som samhällen, grupper och enskilda människor erkänner som en del av sitt kulturarv.

Vad som betraktas som kulturarv förändras med tiden och är ett uttryck för samhällets skiftande värderingar.

I många arkiv finns framförallt majoritetssamhällets kulturarv. De samlingar som berättar om minoriteter görs oftast av just majoritetssamhällets syn på dem. Därför är det viktigt med nya satsningar på dokumentation och insamling av kulturarvet i samverkan med de nationella minoriteterna.

Läs mer om kulturarv

Region Norrbottens sida för det regionala kulturarvsåret 2019
Riksantikvarieämbetets sida om kulturarv
Institutet för språk och folkminnen om det immateriella kulturarvet

Läs mer om de nationella minoriteterna i Sverige

Minoritet.se
Region Norrbotten om nationella minoriteter och urfolk

Till startsidan Min berättelse

Här hittar du alla våra sidor

 1. Lyssna på berättelser

  Här kan du lyssna på berättelser om språk, kulturarv och litteratur. Det är författare, musiker och kulturutövare som delar med sig. Det gör de på 5 språk.

 2. Inskickade berättelser

  Här kan du läsa och lyssna på berättelser om språk, kulturarv och litteratur på samiska, meänkieli, finska och svenska. Skicka gärna in din berättelse, du också.

 3. Författarporträtt

  Norrbottniska författare som skriver på nationella minoritets- och urfolksspråk

 4. Min berättelse - digital utställning

  Dela din berättelse och lyssna på författarna. Kulturarvsåret 2019 hos biblioteken i länet fokuserar på nationella minoriteter och urfolket samer.

 5. Om projektet

  Min berättelse lyfter fram Norrbottens nedskrivna och berättade litteratur på nationella minoritets- och urfolksspråk.