Kvinnodagen 2020

En särskild dag för världens kvinnor, behövs det? Röster har höjts för att dagen i sig är ett tecken på att män och kvinnor inte alls är jämställda och att dagen borde avskaffas. I flera länder, bland annat Cypern, Uganda och Kina är det en nationell helgdag. I år är det 25 år sedan 189 av Förenta Nationernas medlemsstater antog den så kallade Pekingplattformen. Plattformen är en handlingsplan för hur målen i Kvinnokonventionen ska uppnås. Du kan läsa mer om kvinnokonventionen via länken på denna sida. Oavsett om kvinnodagen firas eller inte och på vilket sätt, så har vi nu tillfälle att uppmärksamma de som kämpat och fortfarande kämpar för jämlikhet runt om i världen.

Barrikadboklista

  1. Moxie

    By: Mathieu, Jennifer

Kvinnokonventionen

I databasen Norrbottensförfattare hittar du många inspirerande kvinnliga författare. Här hittar du redaktionens urval detta år.

Gerda Antti

Stina Inga

Mona Mörtlund

Anneli Furmark

Tags:

Written by: Ulrika Persson Thursday, March 1, 2018