Förändringar för dig som reserverar böcker och annat hos oss.

Vi är tvungna att göra ett uppehåll under några månader i mediesamarbetet som finns mellan folkbiblioteken i Norrbotten.  

Anledningen till detta uppehåll är att vi måste göra en ny upphandling av transporter mellan kommunerna. Den pågående upphandlingen har avbrutits på grund av att kostnaderna beräknas bli för höga.

 

Det innebär att du som låntagare under en begränsad period bara kan reservera böcker som finns i din egen kommun. Om du vill låna något som inte finns på  biblioteken i din kommun, kan du lämna inköpsförslag eller ansöka om fjärrlån. Du kan även fortsättningsvis återlämna böcker och andra lånade medier på valfritt folkbibliotek i Norrbotten.

Om du har frågor kan du kontakta ditt bibliotek.

Tags:

Friday, December 6, 2019