Längtan och saknad

Vi vill bjuda in dig att delta i en utställning med livsberättelser från tiden vi befinner oss i.

Alla har vi något eller någon som vi saknar eller längtar efter, inte minst nu. Det kan vara en person, något vi brukade göra, en plats eller något helt annat. Att få dela med sig av sina tankar och känslor och veta att man inte är ensam, kan ge styrka och tröst både åt en själv och åt andra. Temat för utställningen som vi planerar för är "Längtan och saknad", så det du skriver eller skapar ska ha något med det att göra. 

Vad ska vi göra?

Du som vill delta kan välja att skriva text eller skapa en bild eller så gör du både och. Det du gör ska rymmas på ett A4 papper. Skapar du både text och bild så får du använda två A4. 

Det du gör kan vara en dikt, en betraktelse, ett dagboksavsnitt eller något helt annat. Om du skriver för hand, skriv så tydligt du kan. Du kan också måla, fota, brodera, väva eller skapa på annat sätt, bara det ryms inom ett A4 papper.

Lördag 30 oktober inviger vi en utställning med texter och bilder. Utställningen kommer även visas digitalt på vårt Instagramkonto @raneabibliotek

Hur och när?

När du e-postar eller lämnar in din text och/eller det du skapat, skriv om du vill ha med ditt namn och ålder i utställningen och på Instagram eller om du vill vara anonym. Om du vill vara anonym publiceras inga uppgifter.

Om du vill ha igen din text/bild så måste du tydligt märka dem med namn så att vi vet vem som lämnat in vad. Efter utställningens slut raderas alla personuppgifter. 

E-posta ditt/dina bidrag, namn och ålder till raneabibliotek@lulea.se senast 1 oktober 2021. Det går också bra att lämna in ditt bidrag till oss när vi har öppet. Lägg det helst inte i vårt bokinkast, för då finns risk att det blir förstört.

Har du frågor, hör av dig till oss på biblioteket!

Telefon: 0924-575 62

E-posta oss på: raneabibliotek@lulea.se

 

Bakgrund

Projektet är en del av Digidelcenter/Skaparytan Luleå. 2021 ligger fokus på att deltagarna ska skapa egna livsberättelser och ta del av andras. Syftet är att skapa en känsla av gemenskap i en tid då möjligheterna att träffas fysiskt är begränsade, samt inspirera till att använda bibliotekets resurser.

Följ oss på sociala medier