Läsfrämjande - ett projekt

Få språket att växa!

Sedan januari 2016 pågår ett läsfrämjandeprojekt i samarbete mellan Regionbibliotek Norrbotten och folkbiblioteken i Norrbotten. Projektet pågår hela år 2017.

Person i blå skjorta målar med många olika färger
Vad menas med läsfrämjande?

Biblioteken i Norrbotten vill ge plats för möten mellan människa och litteratur, det kallar vi för läsfrämjande. Det kan också handla om kreativa aktiviteter på biblioteken, som skrivarcirklar och filmvisningar med diskussioner. Att prata om läsupplevelser med andra människor stimulerar fantasin och kreativiteten.

- Lycka är när en besökare hittar kärleken till litteraturen, säger Christina Stålnacke, Regionbibliotek Norrbotten, som är projektledare.

På Bibblo.se finns en kalender för bibliotekens arrangemang där du kan se vilka aktiviteter som är på gång, länk till kalendern >>>

Vad ska projektet leda till?

I huvuddrag ska projektet utveckla och skapa hållbara arbetssätt för biblioteken. Eftersom biblioteken vill nå fler målgrupper, som exempelvis personer med annat modersmål än svenska och personer med olika funktionsvariationer, är det viktigt med olika samarbetspartners, det kan exempelvis vara barnavårdcentraler.

Det är absolut inget nytt att biblioteken arbetar läsfrämjande. Det här projektet handlar om att prova nya aktiviteter men också att utveckla arbetet. Projektets olika programverksamheter ska utvärderas så att biblioteken kan hålla en god kvalitet. I grunden handlar det om att följa den nya bibliotekslagen. I den står det att biblioteken har ett tydligt uppdrag att särskilt prioritera personer som talar något av våra nationella minoritetsspråk, de samiska språken eller har annat modersmål än svenska. Samma prioritering gäller för människor med olika funktionsvariationer.

En bank med idéer

Under projektet har biblioteken provat olika aktiviteter, och erfarenheterna utvärderas för att kunna göra bättre verksamhet för besökarna.På det här sättet får det enskilda biblioteket en testad idébank att föra in i det vardagliga arbetet för barn och vuxna.

Biblioteken kommer sedan att skriva in sina aktiviteter i så kallade läsfrämjandeplaner för att arbetet ska bli tydligt och långsiktigt. Läsfrämjandeplanerna ska vara en del av biblioteksplanen som beslutas politiskt i kommunernas nämnder. Biblioteksplanen är en offentlig handling som du har rätt att läsa och de hittar du här på Bibblo.se under varje bibliotekssida. 

Ett barn i stora glasögon sitter vid ett bord och bläddrar i en tidning - barnet ser in i kameran. I bakgrunden en röd bokhylla.
Låt språket växa

Biblioteken har i många år delat ut en bok till nyblivna föräldrar för att påminna om läsningens och språkets betydelse. Projektet har vidareutvecklat den här verksamheten. Projektet har tagit fasta på just språkets betydelse och det faktum att det talas många olika språk i Norrbotten. Att ge föräldrar möjlighet att välja en första bok på barnets första språk. Därför har en arbetsgrupp letat och hittat bra litteratur för små barn på olika språk, exempelvis engelska, finska, meänkieli, lulesamiska, nordsamiska, sydsamiska, arabiska, persiska, romska, ryska och thai. Den här litteraturlistan kan ju förändras allt efter behov.

Biblioteken vill gärna träffa nyblivna föräldrar för att berätta vad bibliotekets rum kan användas till. Att visa att biblioteken kan vara en mötesplats för att träffa andra människor.

För att hitta exempelvis nyanlända med små barn samarbetar biblioteken med barnavårdscentraler i länet. En del bibliotek har haft aktiviteter på olika språk. Som exempel kan nämnas dockteater på finska i Haparanda, sagostund på samiska i Arvidsjaur och sagostunder på persiska i Luleå. 

Biblioteken har även tagit fram informationsmaterial på olika språk om vad som finns att göra i biblioteket.

Film om språkets betydelse

Som tidigare nämnts har biblioteken ett särskilt ansvar att arbeta med människor som talar annat språk än svenska. Den här filmen berättar just om värdet av att få tala och läsa på sitt språk.

Filmen har tagits fram av en nationell utredningsgrupp som i slutändan ska lämna ifrån sig förslag på en nationell biblioteksstrategi. Är du intresserad att följa arbetet med nationell biblioteksstrategi kan du göra det här, extern länk >>>

Det här har vi testat

Under projektets första år, 2016, har flera olika aktiviteter testats av biblioteken i Norrbotten. Här kommer en mycket kort presentation av de olika aktiviteterna. Har du specifika frågor om projektet kontakta projektledaren Christina Stålnacke, Regionbibliotek Norrbotten, via e-post.

  • Idrott och författarbesök

För att nå unga människor på fritiden har biblioteken i Arjeplog, Jokkmokk, Älvsbyn och Övertorneå samarbetat med idrottsrörelsen på olika sätt i kommunerna. 
- Genom idrotten kan vi nå personer med annat modersmål eller med olika funktionsvariationer, men även de som vanligtvis inte besöker biblioteken, säger Christina Stålnacke, projektledare.

Gräsmatta med vitmålat streck
I Övertorneå hade fotbollsklubben ÖSK, pojkar 15 år, sagostunder för förskola och förskoleklass. Biblioteket ville väcka intresse för litteratur hos de yngre barnen, att få de äldre killarna att känna sig stolta över sitt eget läsande och samtidigt vara förebilder för både läsning och fotboll.

Johan Unenge på besök

De andra tre kommunerna (Arjeplog, Jokkmokk och Älvsbyn) hade ett samarbete med barnboksförfattaren, illustratören och forne läsambassadören Johan Unenge.

I Arjeplog tog biblioteket kontakt med fotbollssektionen, som bjöd in Johan Unenge till klubbens kick-off inför fotbollssäsongen. I Jokkmokk var Johan Unenge på två träffar. Den ena var en dagträff på Västra skolan för elever i årskurs 4 och 5. Eleverna läste en av Johan Uneges böcker innan träffen. Den andra var en kvällsträff på Östra hörnet, ett café i sporthallens lokaler, med inbjudna idrottslag och allmänt intresserade ungdomar. I Älvsbyn hade fotbollslaget, tjejer i åldern 11-12 år, en första träff på biblioteket med pizza, diskussioner om böcker och högläsning. På den andra träffen kom Johan Unenge till fotbollslagets klubblokal. 

  • Mentorsprogrammet

I mentorsprogrammet har tre barn fått ett exklusivt författarmöte, där författarna har fungerat som mentorer. Författarna var Therese Henriksson (Boden), Pelle Lindblom (Luleå) och Lina Stoltz (Luleå). Det här var ett sätt att testa en ny skrivmetod men också ett tillfälle att inleda samarbete med författare bosatta i länet. Mentorsprogrammet genomfördes av Polarbibblo.se.

  • Från barnavårdscentraler till Sveriges radio

Som tidigare nämnts har biblioteken skapat olika samarbeten för att nå olika målgrupper och nya besökare. Förutom barnavårdscentraler samarbetar projektet med Resurscentrum för litteratur, Riksteatern, Ung scen Norr och Sveriges television.

Den sistnämnda gällde en gemensam kampanj kallad Norrbotten läser. Boktitlar valdes ut som sedan lästes in som podd av Sveriges radio. Under kampanjen har olika aktiviteter genomförts i länet. Piteå har besökt klasser på grund- och gymnasieskolan samt fotbollsträningar. Gällivare, Kalix, Älvsbyn och Övertorneå har besökt ungdomsgårdar.

Text: Maria Öman, Regionbibliotek Norrbotten
 

Tags:

Written by: Maria Öman Monday, January 30, 2017