Låneregler

Dataskyddsförordningen, GDPR

Förordningen gäller i hela EU och är till för att stärka skyddet av hur dina personuppgifter används. 

Biblioteken i Norrbotten arbetar med att ta fram nya gemensamma låneregler samt information om hur dina personuppgifter behandlas i våra system.

Denna sida uppdateras fortlöpande med information om hur GDPR påverkar dig som låntagare.

Biblioteken i Norrbotten är ett folkbibliotekssamarbete mellan alla 14 kommuner: Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå.

Låneregler

Här hittar du de låneregler som gäller för våra bibliotek i Norrbotten.

Bibliotekskort

För att få ett bibliotekskort måste du visa godkänd fotolegitimation och godkänna att biblioteket i sitt låneregister får registrera ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer. Till bibliotekskortet kopplas en PIN-kod. När du undertecknar lånekortsansökan godkänner du våra låneregler.

Barn och ungdomar mellan 6 och 18 år får bibliotekskort genom att vårdnadshavare skriver under en lånekortsansökan. 

Med ditt bibliotekskort får du tillgång till tjänster som till exempel att låna e-böcker och använda våra databaser.

Ansvar för lån

Bibliotekskortet är en personlig värdehandling. Det innebär att du är ansvarig för böcker och annat material som lånas på kortet. Målsman ansvarar för barns och ungdomars lån. Anmäl genast till biblioteket om du förlorar ditt bibliotekskort. Om någon annan lånar på ditt kort och inte återlämnar det lånade kan du bli ersättningsskyldig. 

Om du tappar ditt kort ska du spärra det så snart som möjligt. Du kan ringa till något av våra bibliotek.

Lånetid

Lånetiden är normalt fyra veckor. Material som är mycket efterfrågat lånas ut på kortare tid. Du kan återlämna på alla folkbibliotek i Norrbotten. 

Reservation

Böcker och andra medier kan reserveras och du får då ett meddelande när det som reserverats finns att hämta. Referensmaterial och vissa andra medier, till exempel snabblån och hyrfilmer kan inte reserveras.

Omlån

Låna om här på webben eller kontakta ditt bibliotek. Du kan inte låna om snabblån, hyrfilm eller material som det är kö på.

Försenade lån

Biblioteket tar ut en övertidsavgift för böcker och annat material som lämnas efter återlämningsdatum.  Avgiften påförs ditt bibliotekskort. Om den sammanlagda skulden är 100 kronor eller mer, får du lånestopp till dess skulden är mindre än 100 kronor.

Ingen övertidsavgift utgår för barn och ungdomsmedier eller för talböcker. Ingen övertidsavgift utgår heller till Boken kommer-låntagare.

Inga övertidsavgifter tas ut av barn och ungdomar 6-18 år, men målsman ansvarar för att ersätta försvunna eller förstörda medier.

Om lånat material inte återlämnas efter påminnelse skickas en räkning på värdet av materialet och övertidsavgift. Ditt bibliotekskorts spärras tills räkningen är betald eller lånet återlämnats. Räkningar som inte betalas lämnas till inkasso.

Vid upprepade grova överträdelser av lånereglerna, kan lånerätten komma att begränsas under en viss tid, maximalt 1 år.

Övertidsvarning

Du har möjlighet att få så kallad övertidsvarning via SMS eller e-post. Du får då ett meddelande om att lånetiden går ut om några dagar. Anmäl till biblioteket om du önskar denna service. Denna service är ett komplement till lånekvittot.

Avgifter

Övertidsavgift: 1 kr per bok och dag efter förfallodatum.
Maxbelopp per återlämningstillfälle: 100 kronor.

Ersättningslånekort: 20 kronor.

Fjärrlåneavgift:
bok 20 kronor
a
rtikelkopia 50 kronor
lån från utomnordiska länder 150 kronor

Avvikelser för kostnader för kopiering kan förekomma exempelvis vad gäller äldre, ömtåligt material eller hela verk.

Kontakta ditt bibliotek för avgifter för ej återlämnade eller skadade böcker och andra medier.

Personuppgiftslagen

Uppgifter om dig och dina aktuella lån och reservationer registreras i ett gemensamt datasystem för biblioteken i Norrbotten. Uppgifter om lån och reservationer omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att bibliotekspersonalen har tystnadsplikt. Personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Biblioteken hämtar uppgifter om namn och adress från Spar, Statens personadressregister.

Lättlästa låneregler

Låneregler på teckenspråk

Här kan du skriva ut en lånekortsansökan med låneregler

Låneregler med bildstöd